Najnowsze wpisy


mar 30 2009 czisas
Komentarze: 2

Jedyną siłą, która pozwala mi powstać.

Ty Jesteś Miłością, która ogrzewa moje serce i kruszy je.


Panie Ty jesteś ciszą, która uspakaja moje wnętrze.


Panie Ty Jesteś najlepszym Przyjacielem, bo Ty Jesteś zawsze obok


w moich smutkach i radościach.


Ty wiesz kiedy jestem radosna i kiedy mi smutno.


Ty to wiesz, bo przenikasz mnie całą i znasz moje wnętrze.


Panie Ty Jesteś Jedyną Drogą, którą chce dziś i którą chcę


wybierać każdego dnia.


Panie Ty Jesteś...


Jesteś obecny w życiu mym.

 
gwiazdeczka należąca do Jezusa

pusto


03 lutego 2009
Miłość pragnie Ciebie...
<!-- DgoPrepare('WindowLoginForum', '<DIV style=\"width:470\"><SPAN class=\"v3b gr\">Zaloguj się</SPAN><BR><IMG src=0 width=10 height=10><BR><FORM target=\"loginframe\" name=\"f_login2\" style=\"display:inline\" method=post action=\"http://secure.onet.pl/forum/login.html\" onsubmit=\"if(document.f_login2.ssl.checked) document.f_login2.action=\'https://secure.onet.pl/index_extended.html\'\"><INPUT type=hidden name=url value=\"http://szukam-boga.blog.onet.pl/1,log.html\"><INPUT type=hidden name=errurl value=\"http://szukam-boga.blog.onet.pl/-1,log.html\"><INPUT type=hidden name=app_id value=70><INPUT type=hidden name=ok value=\"1\"><INPUT type=hidden name=r value=\"http://szukam-boga.blog.onet.pl/1,log.html\"><TABLE width=\"100%\" border=0 cellpadding=0 cellspacing=0><TR valign=top align=left><TD><SPAN class=\"v6b gr\">E-mail</SPAN><BR><INPUT type=text class=\"v2\" id=\"e\" name=\"e\" maxlength=60 size=30 value=\"\"></TD><TD><SPAN class=\"v6b gr\">OnetHasło</SPAN><BR><INPUT type=password class=\"v2\" id=\"p\" name=\"p\" maxlength=60 size=30 autocomplete=off></TD></TR></TABLE><SPAN id=err_login2 style=\"display:none;\" class=\"err\"><img src=\"http://blog.onet.pl/_d/ico/alert.gif\"> Niepoprawne dane</SPAN><IMG src=0 width=10 height=10><BR><table width=\"100%\" border=0 cellpadding=0 cellspacing=0><tr><td background=\"_d/lay/kropkipoziom.gif\"><IMG src=0 width=1 height=1></td></tr></table><IMG src=0 width=10 height=10><BR><DIV align=center><input class=\"g_szary_c_80\" name=\"blogin\" onClick=\"DgoOFF(O(\'WindowLoginForum\'));\" value=\"&nbsp;&nbsp;Anuluj&nbsp;&nbsp;\" type=\"button\"> <INPUT type=submit class=\"g_zolty_c_80\" name=\"blogin\" value=\"&nbsp;&nbsp;OK&nbsp;&nbsp;\"></DIV><IMG src=0 width=14 height=14><BR><DIV align=center><SPAN class=\"v2b gr\">Objaśnienia&nbsp;</SPAN><A rel="nofollow" href=\"javascript:DgoTOG(WindowLoginForum);DgoON(WindowLoginInfo);\"><IMG src=\"http://blog.onet.pl/_d/ico/pytajnik.gif\" border=0></A><IMG src=0 width=3 height=3><BR><INPUT type=checkbox class=\"\" value=0 name=hssl ><SPAN class=\"v2\">Loguj się bezpiecznie</SPAN>&nbsp;&nbsp;<A rel="nofollow" href=\"http://secure.onet.pl/haslo.html\" class=\"v2\">Zapomniałem hasła</A></DIV></FORM></DIV><iframe onLoad=\"logUser();\" style=\"border: 0px solid #FFFFFF;\" border=\"0\" name=\"loginframe\" id=\"loginframe\" width=\"1\" height=\"1\"></iframe>', 0, 1, 1, '\"Anuluj\":\"none\"', 0) // End -->
 

,, Nic nie musisz mówić”

 

Nic nie musisz mówić, nie musisz mówić nic Miłość pragnie Ciebie.

Tu nie potrzeba wielu wyrzeczeń, wielkich ofiar.

Ta Miłość nie oczekuje nic w zamian.

Pozwól kochać się, bo ta miłość pragnie Ciebie!

     Miłość Jezusa to ukojenie.

Miłość Jezusa to bezpieczeństwo.

Miłość Jezusa to wielki dar Boga.

Miłość Jezusa to zwycięstwo.

Panie Jezu przyjmij mnie taką jaka jestem.

Wiele we mnie niedoskonałości…

Tyle razy Ciebie zawodzę, tyle razy upadam i krzyczę, że to koniec,

że nie idę, że to nie ma sensu…

Lecz to ma sens.

Ma sens każdy mój, każdy mój krok w przód.

To ma sens bo z każdym krokiem jestem bliżej Ciebie…

Panie chcę powstawać, za Tobą chce iść…

Ty Jesteś moją prawdą…

Ty Jesteś moim życiem…

Ty Jesteś moją miłością…

 

Chwała Tobie Panie!!

  

gwiazdeczka należąca do Jezusa
pusto

30 stycznia 2009
Tylko On..
<!-- DgoPrepare('WindowLoginForum', '<DIV style=\"width:470\"><SPAN class=\"v3b gr\">Zaloguj się</SPAN><BR><IMG src=0 width=10 height=10><BR><FORM target=\"loginframe\" name=\"f_login2\" style=\"display:inline\" method=post action=\"http://secure.onet.pl/forum/login.html\" onsubmit=\"if(document.f_login2.ssl.checked) document.f_login2.action=\'https://secure.onet.pl/index_extended.html\'\"><INPUT type=hidden name=url value=\"http://szukam-boga.blog.onet.pl/1,log.html\"><INPUT type=hidden name=errurl value=\"http://szukam-boga.blog.onet.pl/-1,log.html\"><INPUT type=hidden name=app_id value=70><INPUT type=hidden name=ok value=\"1\"><INPUT type=hidden name=r value=\"http://szukam-boga.blog.onet.pl/1,log.html\"><TABLE width=\"100%\" border=0 cellpadding=0 cellspacing=0><TR valign=top align=left><TD><SPAN class=\"v6b gr\">E-mail</SPAN><BR><INPUT type=text class=\"v2\" id=\"e\" name=\"e\" maxlength=60 size=30 value=\"\"></TD><TD><SPAN class=\"v6b gr\">OnetHasło</SPAN><BR><INPUT type=password class=\"v2\" id=\"p\" name=\"p\" maxlength=60 size=30 autocomplete=off></TD></TR></TABLE><SPAN id=err_login2 style=\"display:none;\" class=\"err\"><img src=\"http://blog.onet.pl/_d/ico/alert.gif\"> Niepoprawne dane</SPAN><IMG src=0 width=10 height=10><BR><table width=\"100%\" border=0 cellpadding=0 cellspacing=0><tr><td background=\"_d/lay/kropkipoziom.gif\"><IMG src=0 width=1 height=1></td></tr></table><IMG src=0 width=10 height=10><BR><DIV align=center><input class=\"g_szary_c_80\" name=\"blogin\" onClick=\"DgoOFF(O(\'WindowLoginForum\'));\" value=\"&nbsp;&nbsp;Anuluj&nbsp;&nbsp;\" type=\"button\"> <INPUT type=submit class=\"g_zolty_c_80\" name=\"blogin\" value=\"&nbsp;&nbsp;OK&nbsp;&nbsp;\"></DIV><IMG src=0 width=14 height=14><BR><DIV align=center><SPAN class=\"v2b gr\">Objaśnienia&nbsp;</SPAN><A rel="nofollow" href=\"javascript:DgoTOG(WindowLoginForum);DgoON(WindowLoginInfo);\"><IMG src=\"http://blog.onet.pl/_d/ico/pytajnik.gif\" border=0></A><IMG src=0 width=3 height=3><BR><INPUT type=checkbox class=\"\" value=0 name=hssl ><SPAN class=\"v2\">Loguj się bezpiecznie</SPAN>&nbsp;&nbsp;<A rel="nofollow" href=\"http://secure.onet.pl/haslo.html\" class=\"v2\">Zapomniałem hasła</A></DIV></FORM></DIV><iframe onLoad=\"logUser();\" style=\"border: 0px solid #FFFFFF;\" border=\"0\" name=\"loginframe\" id=\"loginframe\" width=\"1\" height=\"1\"></iframe>', 0, 1, 1, '\"Anuluj\":\"none\"', 0) // End -->

Jezus pragnie naszego dobra…

On czuwa nad naszym życiem, snem...

w każdej chwili naszego życia Jezus jest przy nas.

   

Często upadamy i krzyczymy, że to koniec, że to nie ma sensu, że po co iść dalej.

Myślimy,że Jezus jest gdzieś daleko, że nie jesteśmy dla Niego ważni.

Ale każdy jest dla Niego ważny.

To dla mnie i dla Ciebie umarł na krzyżu.

Wielu w to nie wierzy i doszukuje się dowodów.

,,Błogosławieni,którzy nie widzieli, a uwierzyli”

Każdy kto wierzy, kto zaprasza Jezusa Chrystusa do swojego życia doświadcza cudu.

Każdy walczy o swoje zbawienie tu na ziemi.

Droga z Panem nie należy do łatwych, czasami dotyka nas wiele nieszczęść,

ale nie warto odchodzić i się zniechęcać, bo bez pomocy Pana nie dajemy rady.

On jest naszą siłą i nadzieją.

On jest naszym dobrem, które nas umacnia i pokrzepia.

On jest naszym uzdrowicielem, jedynym duszy Pocieszycielem.

 

Panie Tyś moja siłą.

Do ciebie należy moje serce.

Tobie powierzam moje życie i moich przyjaciół i rodzinę…

gwiazdeczka należąca do Jezusa
2 myśli pozostawione

10 stycznia 2009
Smucisz się?
<!-- DgoPrepare('WindowLoginForum', '<DIV style=\"width:470\"><SPAN class=\"v3b gr\">Zaloguj się</SPAN><BR><IMG src=0 width=10 height=10><BR><FORM target=\"loginframe\" name=\"f_login2\" style=\"display:inline\" method=post action=\"http://secure.onet.pl/forum/login.html\" onsubmit=\"if(document.f_login2.ssl.checked) document.f_login2.action=\'https://secure.onet.pl/index_extended.html\'\"><INPUT type=hidden name=url value=\"http://szukam-boga.blog.onet.pl/1,log.html\"><INPUT type=hidden name=errurl value=\"http://szukam-boga.blog.onet.pl/-1,log.html\"><INPUT type=hidden name=app_id value=70><INPUT type=hidden name=ok value=\"1\"><INPUT type=hidden name=r value=\"http://szukam-boga.blog.onet.pl/1,log.html\"><TABLE width=\"100%\" border=0 cellpadding=0 cellspacing=0><TR valign=top align=left><TD><SPAN class=\"v6b gr\">E-mail</SPAN><BR><INPUT type=text class=\"v2\" id=\"e\" name=\"e\" maxlength=60 size=30 value=\"\"></TD><TD><SPAN class=\"v6b gr\">OnetHasło</SPAN><BR><INPUT type=password class=\"v2\" id=\"p\" name=\"p\" maxlength=60 size=30 autocomplete=off></TD></TR></TABLE><SPAN id=err_login2 style=\"display:none;\" class=\"err\"><img src=\"http://blog.onet.pl/_d/ico/alert.gif\"> Niepoprawne dane</SPAN><IMG src=0 width=10 height=10><BR><table width=\"100%\" border=0 cellpadding=0 cellspacing=0><tr><td background=\"_d/lay/kropkipoziom.gif\"><IMG src=0 width=1 height=1></td></tr></table><IMG src=0 width=10 height=10><BR><DIV align=center><input class=\"g_szary_c_80\" name=\"blogin\" onClick=\"DgoOFF(O(\'WindowLoginForum\'));\" value=\"&nbsp;&nbsp;Anuluj&nbsp;&nbsp;\" type=\"button\"> <INPUT type=submit class=\"g_zolty_c_80\" name=\"blogin\" value=\"&nbsp;&nbsp;OK&nbsp;&nbsp;\"></DIV><IMG src=0 width=14 height=14><BR><DIV align=center><SPAN class=\"v2b gr\">Objaśnienia&nbsp;</SPAN><A rel="nofollow" href=\"javascript:DgoTOG(WindowLoginForum);DgoON(WindowLoginInfo);\"><IMG src=\"http://blog.onet.pl/_d/ico/pytajnik.gif\" border=0></A><IMG src=0 width=3 height=3><BR><INPUT type=checkbox class=\"\" value=0 name=hssl ><SPAN class=\"v2\">Loguj się bezpiecznie</SPAN>&nbsp;&nbsp;<A rel="nofollow" href=\"http://secure.onet.pl/haslo.html\" class=\"v2\">Zapomniałem hasła</A></DIV></FORM></DIV><iframe onLoad=\"logUser();\" style=\"border: 0px solid #FFFFFF;\" border=\"0\" name=\"loginframe\" id=\"loginframe\" width=\"1\" height=\"1\"></iframe>', 0, 1, 1, '\"Anuluj\":\"none\"', 0) // End -->

 

Smucisz się?
Wzywaj Jezusa, a pocieszy cię.
Atakują cię?
Wołaj Jezusa, a obroni cię.
Pragniesz być zbawiony?
Kochaj Jezusa, naśladuj Go,
czcij, Jezus jest Zbawicielem.
Jesteś ubogi?
Biegnij do Jezusa, a wzbogaci cię.
Jesteś nagi?
Proś Jezusa, a przyodzieje cię.
Jesteś chory?
Błagaj Jezusa, a uzdrowi cię.
Jesteś człowiekiem nieuczonym?
Jezus jest Nauczycielem.
Osaczają cię wady?
Jezus jest Panem cnót.
Jesteś pełen grzechów?
Jezus przyszedł zbawiać grzeszników.
Jezus niech więc będzie twoim rozważaniem,
twoją miłością, twoją radością,
twoim pokrzepieniem, twoim życiem,
twoim niebem.
Obejmij Jezusa, aby On objął ciebie,
kochaj Jezusa, aby On ciebie ukochał,
nie opuszczaj Jezusa,
aby On ciebie nie opuścił.


o. Stanisław Papczyński

  
gwiazdeczka należąca do Jezusa
2 myśli pozostawione

21 grudnia 2008
Zawsze Jesteś...
<!-- DgoPrepare('WindowLoginForum', '<DIV style=\"width:470\"><SPAN class=\"v3b gr\">Zaloguj się</SPAN><BR><IMG src=0 width=10 height=10><BR><FORM target=\"loginframe\" name=\"f_login2\" style=\"display:inline\" method=post action=\"http://secure.onet.pl/forum/login.html\" onsubmit=\"if(document.f_login2.ssl.checked) document.f_login2.action=\'https://secure.onet.pl/index_extended.html\'\"><INPUT type=hidden name=url value=\"http://szukam-boga.blog.onet.pl/1,log.html\"><INPUT type=hidden name=errurl value=\"http://szukam-boga.blog.onet.pl/-1,log.html\"><INPUT type=hidden name=app_id value=70><INPUT type=hidden name=ok value=\"1\"><INPUT type=hidden name=r value=\"http://szukam-boga.blog.onet.pl/1,log.html\"><TABLE width=\"100%\" border=0 cellpadding=0 cellspacing=0><TR valign=top align=left><TD><SPAN class=\"v6b gr\">E-mail</SPAN><BR><INPUT type=text class=\"v2\" id=\"e\" name=\"e\" maxlength=60 size=30 value=\"\"></TD><TD><SPAN class=\"v6b gr\">OnetHasło</SPAN><BR><INPUT type=password class=\"v2\" id=\"p\" name=\"p\" maxlength=60 size=30 autocomplete=off></TD></TR></TABLE><SPAN id=err_login2 style=\"display:none;\" class=\"err\"><img src=\"http://blog.onet.pl/_d/ico/alert.gif\"> Niepoprawne dane</SPAN><IMG src=0 width=10 height=10><BR><table width=\"100%\" border=0 cellpadding=0 cellspacing=0><tr><td background=\"_d/lay/kropkipoziom.gif\"><IMG src=0 width=1 height=1></td></tr></table><IMG src=0 width=10 height=10><BR><DIV align=center><input class=\"g_szary_c_80\" name=\"blogin\" onClick=\"DgoOFF(O(\'WindowLoginForum\'));\" value=\"&nbsp;&nbsp;Anuluj&nbsp;&nbsp;\" type=\"button\"> <INPUT type=submit class=\"g_zolty_c_80\" name=\"blogin\" value=\"&nbsp;&nbsp;OK&nbsp;&nbsp;\"></DIV><IMG src=0 width=14 height=14><BR><DIV align=center><SPAN class=\"v2b gr\">Objaśnienia&nbsp;</SPAN><A rel="nofollow" href=\"javascript:DgoTOG(WindowLoginForum);DgoON(WindowLoginInfo);\"><IMG src=\"http://blog.onet.pl/_d/ico/pytajnik.gif\" border=0></A><IMG src=0 width=3 height=3><BR><INPUT type=checkbox class=\"\" value=0 name=hssl ><SPAN class=\"v2\">Loguj się bezpiecznie</SPAN>&nbsp;&nbsp;<A rel="nofollow" href=\"http://secure.onet.pl/haslo.html\" class=\"v2\">Zapomniałem hasła</A></DIV></FORM></DIV><iframe onLoad=\"logUser();\" style=\"border: 0px solid #FFFFFF;\" border=\"0\" name=\"loginframe\" id=\"loginframe\" width=\"1\" height=\"1\"></iframe>', 0, 1, 1, '\"Anuluj\":\"none\"', 0) // End -->
 

,,Ja zawsze jestem z Tobą”

 

 

Moja Miłość wypełnia Twoje serce, nie lękaj się i już się nie bój.

Ja Ciebie chcę prowadzić.

Jesteś Moim ukochanym dzieckiem, wybranym i umiłowanym

nic nie może zrobić Ci człowiek, bo ja Jestem z Tobą, nigdy nie jesteś sama.

Ja Zawsze jestem z tobą!!!!

 

Słowa, które dostałam na modlitwie wstawienniczej.

Myślę, że każdy mógłby je odnieść do swojego życia.

Bo i Twoje serce wypełnione jest Jego Miłością.

On chce się nami opiekować i uzdrawiać.

 

Panie Jezu nawalam każdego dnia, ale Ty mimo wszystko wyciągasz

do mnie dłoń...

Pozwalasz skryć twarz w Twych świętych dłoniach.

Od czasu rekolekcji poznaje Twoją uzdrawiającą Miłość.

Czasami mi się wydaję, że jestem sama z tym, co mnie przygniata,

 że nie mam prawa przyjść taka poharatana do Ciebie...

ale Ty pokazujesz mi, że nawet na taką poharataną

i brudną na mnie czekasz.

Pragnąc dotknąć tych miejsc, które tak bardzo bolą.

 

JA KOCHAM CIE TY ZMIENIASZ MNIE!!

 


gwiazdeczka należąca do Jezusa
Jest jeden.

19 grudnia 2008
Życzenia
<!-- DgoPrepare('WindowLoginForum', '<DIV style=\"width:470\"><SPAN class=\"v3b gr\">Zaloguj się</SPAN><BR><IMG src=0 width=10 height=10><BR><FORM target=\"loginframe\" name=\"f_login2\" style=\"display:inline\" method=post action=\"http://secure.onet.pl/forum/login.html\" onsubmit=\"if(document.f_login2.ssl.checked) document.f_login2.action=\'https://secure.onet.pl/index_extended.html\'\"><INPUT type=hidden name=url value=\"http://szukam-boga.blog.onet.pl/1,log.html\"><INPUT type=hidden name=errurl value=\"http://szukam-boga.blog.onet.pl/-1,log.html\"><INPUT type=hidden name=app_id value=70><INPUT type=hidden name=ok value=\"1\"><INPUT type=hidden name=r value=\"http://szukam-boga.blog.onet.pl/1,log.html\"><TABLE width=\"100%\" border=0 cellpadding=0 cellspacing=0><TR valign=top align=left><TD><SPAN class=\"v6b gr\">E-mail</SPAN><BR><INPUT type=text class=\"v2\" id=\"e\" name=\"e\" maxlength=60 size=30 value=\"\"></TD><TD><SPAN class=\"v6b gr\">OnetHasło</SPAN><BR><INPUT type=password class=\"v2\" id=\"p\" name=\"p\" maxlength=60 size=30 autocomplete=off></TD></TR></TABLE><SPAN id=err_login2 style=\"display:none;\" class=\"err\"><img src=\"http://blog.onet.pl/_d/ico/alert.gif\"> Niepoprawne dane</SPAN><IMG src=0 width=10 height=10><BR><table width=\"100%\" border=0 cellpadding=0 cellspacing=0><tr><td background=\"_d/lay/kropkipoziom.gif\"><IMG src=0 width=1 height=1></td></tr></table><IMG src=0 width=10 height=10><BR><DIV align=center><input class=\"g_szary_c_80\" name=\"blogin\" onClick=\"DgoOFF(O(\'WindowLoginForum\'));\" value=\"&nbsp;&nbsp;Anuluj&nbsp;&nbsp;\" type=\"button\"> <INPUT type=submit class=\"g_zolty_c_80\" name=\"blogin\" value=\"&nbsp;&nbsp;OK&nbsp;&nbsp;\"></DIV><IMG src=0 width=14 height=14><BR><DIV align=center><SPAN class=\"v2b gr\">Objaśnienia&nbsp;</SPAN><A rel="nofollow" href=\"javascript:DgoTOG(WindowLoginForum);DgoON(WindowLoginInfo);\"><IMG src=\"http://blog.onet.pl/_d/ico/pytajnik.gif\" border=0></A><IMG src=0 width=3 height=3><BR><INPUT type=checkbox class=\"\" value=0 name=hssl ><SPAN class=\"v2\">Loguj się bezpiecznie</SPAN>&nbsp;&nbsp;<A rel="nofollow" href=\"http://secure.onet.pl/haslo.html\" class=\"v2\">Zapomniałem hasła</A></DIV></FORM></DIV><iframe onLoad=\"logUser();\" style=\"border: 0px solid #FFFFFF;\" border=\"0\" name=\"loginframe\" id=\"loginframe\" width=\"1\" height=\"1\"></iframe>', 0, 1, 1, '\"Anuluj\":\"none\"', 0) // End -->
 

To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu wieków, pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku.

Przychodzi do mnie i do Ciebie, by obdarować nas miłością i to trwającą przez całą wieczność

Wiara w Niego daje najpewniejszy udział w przeżywaniu

tej Miłości tu, teraz i na zawsze.
Życzę by bliskość Boga stała się dla ciebie źródłem szczęścia,

którym będziesz mógł obdarować tych, których kochasz,

lubisz i uczysz się zrozumieć.

helsteropa : :